Pirkimo taisyklės

1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo DMO Music Group (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.donnymontell.com (toliau – “e-parduotuvė”).

2.1 Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta ir pradeda galioti nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti” galioja iki užsakymo apmokėjimo ir pilno prekių pateikimo.
2.3 Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
2.4 Atsiųstas ar atspausdintas užsakymas el. paštu yra pirkimo – pardavimo sutartis su e-parduotuve, pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

3.1 Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2 Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:
3.2.1 dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;
3.2.2 kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4.1 Jūs privalote apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.
4.2 Jeigu pasikeičia Jūsų pirkimo metu pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsiant apie tai pranešti e. paštu info@www.donnymontell.com
4.3 Jei Jūs, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių grąžinimo išlaidas.
4.4 Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve.
5.2 Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
5.3 Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6.1 Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2 Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.
6.3 Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

7.1 Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.
7.2 Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
7.3 Jums pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.
7.4 Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs turite teisę siuntos nepriimti, tokiu atveju siunta bus mums grąžinta.

8.1 Pirkėjas netikusias prekes gali grąžinti per 14 dienų, nuo prekės gavimo dienos.
8.2 Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.
8.3 Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
8.4 Prekes grąžinate savo lėšomis, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
8.5 Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, Mes grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

9.1 Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2 Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
9.4 Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per Mūsų e-parduotuvėje esančias nuorodas.

10.1 Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu.
10.2 Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11.1 Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.
11.2 Pirkėjo asmens duomenų saugojimo trukmė – 5 metai nuo Pirkėjo paskutinio pirkimo Parduotuvėje.
11.3 Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).
11.4 Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas ir panaudojimas apibrėžiamas Privatumo politikoje, kuri yra neatskiriama e-parduotuvės www.donnymontell.com taisyklių dalis.

12.1 Bet kokios e-parduotuvės informacijos (teksto, failų, nuotraukų, paveikslėlių) platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.
12.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
12.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.